darinda, poezja

13 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest da­rin­da.

Myślę, więc jestem.

Myślę, że jes­tem, że żyję, ale nie...

Dlaczego?

Bo to nie jest to 100 % życie.

Brak wiat­ru w żaglach.
Brak ra­dości z drobiazgów.
Brak cierpliwości.

Zacznę żyć... ale od jut­ra :) 

wiersz • 23 maja 2012, 19:53

Grypa

Wy­soka temperatura,
ciepłe czoło,
dra­piące gardło,
duszący kaszel.

Już wiesz co mi dolega?


Nie Ty, to grypa. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 11 lutego 2012, 14:41

Niewyspanie

Nie wys­pałam się znowu,
mogę spać 7 czy 10 godzin
to i tak nic nie da.
Cho­ciaż prze­budziłam się dziś po 6 rano
i po­myślałam "cho­lera chy­ba się wyspałam".
A dru­ga myśl była ta­ka:
"tak wcześnie wsta­wać, się nie opłaca"


:) 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2012, 12:11

Posąg

Można Cię oglądać zaw­sze i wszędzie.
Można Ci mówić wszys­tko, ale Ty i tak nic nie odpowiesz.
Można krzyczeć, ska­kać, śmiać się z Ciebie.
A Ty i tak stoisz jak słup.

Kim Ty jes­teś żeby mnie tak ignorować?

Posągiem ko­bieto, posągiem. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 stycznia 2012, 17:29

Głód jest czy go nie ma?

Zjadłam dziś tyl­ko je­den po­siłek i to późnym popołudniem.
Jes­tem w tak kiep­skim nas­tro­ju, że głodu nie czuję.
Ja?
Oso­ba która ja­da za dwóch, która mogłaby ciągle jeść.
To niemożliwe.
A jednak,
dziś jest dzień...

... bez jedzenia. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 stycznia 2012, 20:15

Cisza

Idę w Twoją stronę,
Biegnę by Cię złapać.
Znikasz.
Mnie unikasz?
Brak słów dop­ro­wadza mnie do szału.
Strach zagląda mi w oczy.
Gdzie jesteś?
Nag­le nas­ta­je jasność,
zauważam Cię z daleka,
uśmie­chasz się...


... do mnie. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 stycznia 2012, 20:53

Beznadziejny nastrój

Windą w ten deszczo­wy dzień,
krop­la spływa prze­de mną,
coś dziś kiep­ski hu­mor mam,
może w win­dzie ko­muś od­dam go.

Sno­bis­tyczna jes­tem wciąż,
po­pat­rz, po­pat­rz ciągle dąż.

Dziś nieskład­nie wciąż coś piszę,
więc wy­baczcie mi tę ciszę. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 stycznia 2012, 17:09

Święta

Ma­gia świąt pałęta się w powietrzu.
Dzwo­neczki sań dzwo­nią radośnie.
Ru­dolf czer­wo­nono­sy prze­wodzi na cze­le reniferów.
Święty Mi­kołaj ze sma­kiem za­jada cias­teczka za­moczo­ne w mleku. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 grudnia 2011, 14:11

Forsa

Pra­ca cza­sem się opłaca,
gdy pieniądze wpływają na konto,
lecz gdy z niego zni­kają,
zły pos­mak za sobą zostawiają

Chy­ba, że masz ich mi­liony ... w ta­kim ra­zie nig­dy nie poczu­jesz się "opuszczony". 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 grudnia 2011, 22:51

Drobne rady

Pat­rząc za siebie, nie oglądaj się.
Idąc przed siebie, nie spiesz się.
Uśmie­chając się po­każ, że war­to da­lej dążyć do celu.

Nie stój, nie płacz często, nie żałuj.

Śmiej się, wal­cz, tańcz.

Po pros­tu żyj. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 grudnia 2011, 21:06
darinda

Myśli me biegną szybciej ode mnie...

Zeszyty
  • Oni – Głębo­ko pogrążeni w roz­mo­wie nie zauważyli szep­tu wiat­ru, na­wet od­dechu słońca... Dlcze­go?  Bo miłość zaata­kowała ich oczy, słuch, węch i duszę.

  • Romantyzm – Czyż ro­man­tycznym ges­tem nie jest gdy mężczyz­na spa­cerując z ko­bietą ob­ciera so­bie sto­py i nic o tym nie wspo­mina? I gdy wra­ca do do­mu to nie przej­mu­je się ob­tarciami, tyl­ko cały czas myśli o Niej...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

darinda

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 maja 2015, 00:30darinda do­dał no­wy tek­st Zapach książki jest jak [...]